Inhoud
  Lokatie
  Geologie
  Historie en bedrijfsvoering
  Architectuur
  Website
Verlichte draak op rotonde Beesel

Lokatie

Het landgoed is gelegen ten zuidwesten van Reuver (gem. Beesel, prov. Limburg) en ligt tussen het dorp, het recreatiepark de Lommerbergen en de Beeselseweg. Het landgoed ligt in een toeristische omgeving met veel natuur. De gemeente staat  bekend als "drakengemeente", vanwege het draaksteken, een spel dat elke 7 jaar wordt opgevoerd. De draak kunt u niet missen en veel ondernemers en organisaties hebben het thema draak omarmt. Wij voeren een een donker rode wijn met als  naam Drakenbloed.
Reuver en Roozendael zijn goed bereikbaar per auto, trein en bus. Klik hier voor routebeschrijvingen, waar  ook een kaartje aanwezig is met de belangrijkste orientatiepunten op de weg. 
De totale oppervlakte is iets meer dan 7 hectare. De westzijde bestaat uit bos en de rest bestond oorspronkelijk uit agrarische gronden. Na aankoop is dit deels omgezet tot wijngaard, tot tuinen en tot een natuurtuin.  Klik hier voor meer impressies uit de tuinen.  Midden op het terrein staat een hoeve met dezelfde naam. De hoeve staat aan de Roozendaelseweg 2, een naam die pas in 1973 aan deze halfverharde weg is gegeven.
In de hoeve zijn wijnhoeve roozendael, reuvermomenteel aan aantal (6) kamers voor B&B ingericht.


De hoeve ligt 15 minuten lopen van de markt en het station van Reuver. Aankomend over de Roozendaelseweg biedt de hoeve de nevenstaande aanblik. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

<terug naar inhoud>

Geologie

Het landgoed beztuin1.jpg (11732 bytes)vindt zich op een maasterras, een voormalige dalbodem, aan de oostzijde van de rivier. Door deze ligging bestaat er geen gevaar voor wateroverlast bij hoge waterstanden van de Maas. Meer naar het oosten (richting Duitsland) bevinden zich nog een aantal hogere maasterrassen, zodat de geologische ontwikkeling van het gebied goed zichtbaar is in het landschap. De grond bestaat grotetuin in herfsttooindeels uit voormalige stuifzanden (maasduinen), maar in de diepte bevindt zich een oude kleilaag. Deze is in de jaren 60 van de 20-ste eeuw doorgestoken, om wateroverlast in de nabij gelegen woonwijk te verminderen. Totdan toe bevond zich aan de noordoostelijke zijde een groot ven met begroeiing. Daar is waarschijnlijk ook de naam van het gebied van afkomstig. Ross (maar ook reuss) is een oude benaming voor riet en dal duidt op een laagte in het land. Er zijn in Nederland meer plaatsen die op deze wijze een soortgelijke naam hebben gekregen. Dat de naam in de loop der jaren aangepast is, blijkt uit de topografische kaarten, waarop het gebied aangegeven is met de naam Roosendaal.
<terug naar inhoud>

Historie en bedrijfsvoering

De stichters van de boerderij waren Joannes Albers (pachter van de naburige boerderij De Spieker) en Maria Hinssen, dochter van de pachter van de naburige boerderij De Schei.

Rond 1860 werd de boerderij bewoond door de weduwe Franssen-Engelen.

In 1878 werd de boerderij bewoond door Antoon Franssen, gehuwd met Antonia Thissen.

In het begin van de 20-ste eeuw werd de hoeve bewoond door het kinderloze echtpaar (....*) Franssen en Cornelia Franssen-Willems. Op 13-jarige leeftijd trok (...*) Seuren (een nichtje) bij hen in. Na overlijden van het echtpaar ging ook haar vader, Cornelis Seuren (weduwnaar van Gertrudis Franssen) op de hoeve wonen. Cornelis overleed in 1929.  

De boerderij werd van 1929 tot 1961 geexploiteerd door Sjang Rutten. Hij was in 1929 getrouwd met (...*). Seuren. In 1936 hebben zij een nieuw woonhuis gebouwd.

Van 1961 tot  2000 werd de boerderij geexploiteerd door Wiel Rutten, zoon van de vorige eigenaar. Hij is getrouwd met Riek hvwest.jpg (12283 bytes)Reijnen. Door hen werd op de hoeve een gemengd bedrijf gevoerd, koeien, varkens en akkerbouw. Ook was er een grote kersenboomgaard.
Er werden paarden gehouden voor de aandrijving bij het dorsen en voor de bewerking van het land. In de westelijke gevel van de stal is nog de doorvoer van de aandrijfas te zien.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd de boerderij geevacueerd en waren er Duitse soldaten ingekwartierd. Aan het eind van de oorlog lag de boederij in de frontlinie en is ook vanaf de overzijde van de Maas, reeds bevrijd gebied, beschoten. Hiervan zijn de sporen nog te zien in de kap.

Naast de grote stal lag de huiswei (in westelijke richting). Dit terrein is afgezet met een beukenhaag en het vee graasde hier onder de hoogstam- en de walnotenbomen.een van de vele eekhoorns Deze laatste zijn een grote attractie voor de vele eekhoorns.

Eind 20-ste eeuw kwam er een eind aan het houden van koeien en bleven alleen de varkens. In 1990 is de varkenshouderij ook gestopt en resteerde enkel nog de akkerbouw.

In 2000 is de hoeve met gronden gekocht door de huidige eigenaren, H. Stiekema en M. Kruit, die er een nieuwe bestemming aan geven, nl. een landgoed met diverse activiteiten. De procedure om het landgoed Roozendael onder de NSW 1928 (NatuurSchoonWet) te brengen is inmiddels afgerond. Dit brengt mee dat het bosgedeelte wordt uitgebreid en dat er vrijwel helemaal een omzoming (van bos, laanbeplanting van acacia's en beukenhagen) rond het landgoed is aangelegd.

Begin 2013 hebben we zonnepanelen geplaatst op onze zuidelijke en westelijke daken. Daarmee moeten we voldoende hebben voor ons electriciteitsverbruik. We hebben gekozen voor microinvertors om de gelijkspanning om te zetten naar wisselspanning. Door de vormen van onze daken hebben we nogal schaduwwerking en met de microinvertors die elk 2 panelen bedienen voorkomen we dat hele strengen uitvallen.

De historische gegevens zijn ontleend aan:
- Het boek: Tussen Maas en Meerlebroek, Toponiemen in de gemeente Beesel. Auteur Loe Giesen, uitgave Heemkunde vereniging Maas- en Swalmdal, Reuver, 1990.
- Informatie van dhr. en mw. Rutten-Reijnen.

(*) Namen nog uit te zoeken.
<terug naar inhoud>

Architectuur

De hoeve is  waarschijnlijk oorspronkelijk gebouwd als een langgevel boerderij, met het woongedeelte op het westen en de stal op het oosten. Later is er in noordelijke richting een stal aangebouwd (te zien op bijgaande foto)hvwest2.jpg (9932 bytes), met vervolgens weer een uitbouw naar het oosten, zodat er een binnenplaats (zie boven) ontstond. Aan deze binnenplaats had de grootste stal een grote poort, om het hooi en stro op de hooizolder te kunnen brengen.

In 1936 is een volledig nieuw woonhuis opgetrokken, ge´ntegreerd in de aanwezige bebouwing.

Markant  is dehvtand.jpg (8502 bytes) versiering met zogenaamde muizentanden bij de overgang van de stalmuren naar het dak aan de westzijde en de zuidkant. Deze versiering komt meer voor bij gebouwen in deze streek.

Bij de hoeve staan twee markante walnotenbomen resp uit ca. 1910 en 1930. De beukenhaag aan de Roozendaelseweg is ook  rond 1930 geplant.
<terug naar inhoud>

Website

Ten behoeve van de communicatie over de activiteiten rond het landgoed en de zaken die op termijn georganiseerd gaan worden is deze website opgezet. Dit wordt  in eigen beheer gedaan en de site wordt regelmatig bijgewerkt. De opmaak geschiedt met Frontpage98, waarbij geen gebruik gemaakt wordt van allerlei features van deze tool. Ervaring leert dat uiteindelijke publicatie ander gedrag vertoont in diverse browsers (wij voeren onze testen uit met IE versies  en Firefox) dan de ontwikkelversie op de eigen webserver (de Personal webserver van Microsoft). Hoewel we testen op testpagina's maar niet met alle browsers, versies en instellingen ervan (er zijn meer dan 300 variaties), kan het gedrag anders zijn dan bedoeld. Stuur ons dan een e-mail met een beschrijving  van de problemen. We proberen ze dan te verhelpen. Dankzij bijdragen van diverse personen is deze site wat hij is geworden.
<terug naar inhoud>