OVERZICHT STEENSOORTEN

Inhoud:
        - stollingsgesteenten
        - afzettingsgesteenten
        - omzettingsgesteenten
        - composieten
        - alfabetische lijst

Stollingsgesteenten

Naam Omschrijving
Dieptegesteenten Ontstaan door stolling van de vloeibare kern van de aarde. Zeer hard en zeer moeilijk te bewerken, maar hoogglanzend te polijsten. De dan aanwezige glans is weerbestendig. Deze gesteenten, met vindplaatsen over de hele wereld, komen voor in meerdere kleuren, afhankelijk van de verontreiniging. Dieptegesteenten kunnen aan de oppervlakte komen door verheffing van de aardkorst en daarop volgende erosie van aanwezige sedimenten.
Uitvloeiingsgesteenten Dit is de snel afgekoelde en gestolde steensoort die aan de oppervlakte ontstaat na doorbraak door de aardkorst van de vloeibare kern, bv na vulkaanuitbarstingen.
De structuur is anders dan die van de dieptegesteenten, omdat de kristallisatie in twee fasen is verlopen. De eerste kristallisatie vindt plaats in de kern door gedeeltelijke afkoeling en de tweede fase tijdens en na de eruptie.
Vanwege de brosheid vaak open van structuur en dan goed te verwerken.
Ganggesteenten Een stollingsgesteente in de uitbraakgang   (dus onder de oppervlakte) van een eruptie.

<terug naar inhoud>

Afzettingsgesteenten

Deze steensoorten bevatten vaak verontreinigingen, zoals skeletdelen (vaak schelpen). Ook zijn ze vaak niet homogeen omdat tijdens of tussen de afzettingsperioden ook andere materialen zijn afgezet. Er zijn veelal dan ook lagenstructuren te herkennen.  Deze lagen liggen, door de geologische activiteit, niet altijd horizontaal in de aarde. De scheiding van lagen is vaak een zwak punt waarop een steen gesplitst kan worden of door verwering uiteenvalt. In groeven moet daar goed op gelet worden en worden blokken dus regelmatig schuin uit de rots gehaald.

Naam Omschrijving
Zandsteen (Areniet) Is een steen die bestaat uit samengeklonterde neergeslagen zand (silicaat) deeltjes. De klontering van de zandkorrels wordt meestal veroorzaakt door een bindmiddel. Dit kan  vergeleken worden met het cementeringsproces. De steen is duurzaam, vanwege het hoge silicaatgehalte, maar is niet erg hard.
De steen is poreus en daarom niet te polijsten. De structuur wordt grotendeels bepaald door de omvang van de oorspronkelijke deeltjes, die een diameter hebben van 0,02 tot 2 mm.
Het kleurenpalet beslaat de aardkleuren.
Zandsteen heeft vindplaatsen over de hele wereld en wordt daarom ook vernoemd naar de vindplaatsen. Zeer bekend is de Bentheimer zandsteen.
Het stof dat vrijkomt tijdens het hakken is zeer gevaarlijk en kan stoflongziekten veroorzaken.  De verwerking van de steen is daarom onderhevig aan  een speciale wet, de silicosewet en in het bijzonder het daarop gebaseeerde zandsteenbesluit.
Kalksteen Is een steen die ontstaan is uit de afzetting van kalkhoudende of kalkachtig materiaal. De duurzaamheid varieert en wordt o.a. bepaald door het ontstaan van een hardere schil aan de buitenkant van de steen. Als deze beschermende schil wordt beschadigd kan de steen snel uiteenvallen. De soorten varieren in hardheid, maar zijn niet echt hard.
De steen is niet te polijsten.
De kleur varieert van wit/gebroken wit naar de lichter bruintinten.
Kalksteen heeft vindplaatsen over de hele wereld. Ook deze steen wordt vaak vernoemd naar de vindplaats.

<terug naar inhoud>

Metamorfe gesteenten

Deze soorten zijn ontstaan door latere omzetting van stollings- of afzettingsgesteenten. De omzetting heeft plaats gevonden onder invloed van hoge druk, temperatuur of een chemische reactie. Om deze reden worden het omzettingsgesteenten genoemd.

Naam Omschrijving
Albast Doorschijnende marmerachtige kalksteen. Niet weervast. Er is een varieteit op basis van calciet en een op basis van gips.
De calciet variant is hard, enigszins doorschijnend. Meestal geelachtig wit, met gekleurde banden.
De gips variant is zacht en kan met de nagel worden bekrast. Zelden wit, maar meestal grijsachtig met wolken van andere kleuren.
Gneis Omzetting van graniet.
Kwartsiet Omzetting van zandsteen.
Marmer Is een omzetting van kalksteen. Door de omzetting zijn ze harder dan de kalksteen waaruit ze zijn ontstaan.
De steen is goed te polijsten, omdat de omzetting de steen compacter heeft gemaakt. Vanwege het hoge kalkgehalte is de glans niet weervast, omdat onder inbloed van zure regen de oppervlakte wordt aangetast.
De kleur wordt grotendeels bepaald door de kleur van het oorspronkelijke materiaal en kan homogeen zijn of geaderd. Op zo'n ader is er kans op breuk. Zo bestaan er witte, rode, groene en zwarte marmersoorten.
Marmer kan op veel plaatsen ter wereld worden aangetroffen.
Leisteen Dit is een harde weervaste steen, die in platen voorkomt.
Is een omzetting van een kleiafzetting.
De kleur is meestal zwart of een zeer donkergrijs.
Speksteen Zachte, vette, vuur- en weervaste steen. De massieve variant van het mineraal talk.

<terug naar inhoud>

Composieten

Een verzameling van gesteenten die bestaan uit samengeklonterde afvalstukken van andere gesteenten. Meestal wel compact, maar breekbaar op de grensvlakken van de oorspronkelijke delen.

<terug naar inhoud>

Alfabetische lijst van namen

Naam Omschrijving
Albast Zie onder metamorfe gesteenten.
Anteor Franse kalksteen. Compacte fijnkorrelige steen. Kleur wit tot lichtgeel. Weervast.
Arduin Synoniem voor Belgische hardsteen.
Bardiglio ?
Basalt (zuilen) Een ganggesteente. Kenmerk is de regelmatige vorm.
Basaltlava Een uitvloeiingsgesteente. Zwart van kleur en open (schuimvormig) van structuur. Goed te hakken.
Belgische hardsteen Een zeer vaste kalksteen. Onstaan vanuit   kleiafzettingen op de zeebodem. Daarom zitten er vaak schelpresten in, maar er kunnen ook steenkoollaagjes in voorkomen. Op zo'n steenkoollaag een hoog breukrisico. Ook schelpen kunnen uitbreken. Er kunnen kristallijne zoutinsluitingen in voor komen.  Tijdens het hakken komt er vaak een zwavelgeur vrij. Zwart (soms met blauwzweem) van kleur. Goed te polijsten.
Vindplaatsen van Belgie tot Ierland. Steen wordt veelal genoemd naar de groeve, bv Sprimont, Namen, Doornik, Vinalmont die onderling verschillen in hoeveelheid schelpen, kleur, aders etc.
Bleu Belge Belgische marmersoort. Kleur grijsblauw tot blauwzwart, met witte aders. Deze aders bestaan uit kristallijne kalk en geven een breukrisico. 
Brauvilliers Franse kalksteen. Gemakkelijk te bewerken. Kleur varieert van wit tot beige. Vergelijkbaar met savonniere.
Carrara marmer Meestal witte (soms sneeuwwit) Italiaanse marmersoort uit Toscane. De Romeinen gebruikten deze steen al. 
Comblancien Franse kalksteen. Dicht van structuur. Geel tot lichtbruin van kleur. Goed te polijsten maar niet weervast (vorstgevoelig). Bij het hakken kans op splinteren.
Diabaas Een uitvloeiingsgesteente, groen /zwart van kleur.
Dioriet Een dieptegesteente, meestal groen van kleur.
Dolomiet Kalksteen uit Tirol. Fijnkorrelig, maar niet te polijsten. Er komen verschillende kleuren voor, o.a. grauwwit, rood en groen. Goed te hakken.
Euville Franse kalksteen. Dicht van structuur en weervast. Kleur varieert van wit naar geelbruin. Niet te polijsten. Goed te hakken.
Gneis Zie onder omzettingsgesteenten
Graniet Een dieptegesteente.
Griotte Roodachtig marmer uit Belgie en Frankrijk.
Hardsteen Synoniem voor Belgische hardsteen.
Kristalino ?
Kwartsiet Zie onder omzettingsgesteenten.
Leisteen Zie onder metamorfe gesteenten.
Mergel Zeer zachte kalksteen uit bv Zuid Limburg. Niet te polijsten. Wordt voornamelijk gebruikt als bouwsteen.
Morley Franse kalksteen. Niet echt harde steen en niet echt weervast. Grauw van kleur.
Muschelkalksteen Duitse kalksteen. Grof poreus van structuur, maar de compacte delen zijn goed te polijsten. Weervast.
Noire de Massey Zie zwart marmer.
Obsidiaan Uitvloeiingsgesteente waarbij de afkoeling zo snel is gegaan dat er geen kristallisatie heeft plaats gevonden. Zwart van kleur en ziet er glasachtig uit.
Onyx Doorschijnende marmersoort.. Kans op splinteren tijdens het hakken.
Petit granit Gangbare naam voor gepolijste Belgische hardsteen.
Porfier Een uitvloeiingsgesteente. Glasachtig rood, groen , grijs gespikkeld.
Portlandstone Engelse kalksteen. Hard en weervast. Kleur grijswit. 
Pouillenay Franse kalksteen. Weervaste dichte steen. Kleurschakeringen wit, bruin en rose.
Puimsteen Een uitvloeiingsgesteente. Schuimvormig van structuur.
Rouge royale Belgische afzettingsgesteente. Kleur donker rood, met witte aders. Sediment van koraalriffen.
Savonniere Franse kalksteen. Fijnkorrelig, vaal geel van kleur. Niet weervast. Niet te polijsten.
Serpentijn Een zacht, groenachtig donker omzettingsgesteente.
Solnhofer Duitse kalksteen. Harde gelijkmatige steen. Geelwit met donkere aders.
Speksteen Zie onder metamorfe gesteenten.
Travertin/Travertijn Lichtbruine Italiaanse/Duitse kalksteen die niet compact is. Bevat veelal holtes en de steen is zeer bros. Weervast. De compacte soorten lijken sterk op marmer.
Tufsteen Verzamelnaam voor steen die bestaat uit een samenklontering van uitvloeingsgesteente en afzettingsgesteente. Kenmerkend is dat deze steen poreus is en zeer bros.
Vaurion Franse kalksteen. Fijnkorrelig, kleur varieert van beige tot donkergeel. Weervast.
Vert Terino ?
Zeepsteen Synoniem voor speksteen.
Zwart marmer Belgisch marmer. Diepzwart van kleur. Kans op splinteren tijdens het hakken.

<terug naar inhoud>

<home>

Laatst bijgewerkt: 29 November, 2010